ผนังคอนกรีตสําเร็จรูป Hollow Core

น้ำหนักเบา ติดตั้งได้รวดเร็ว เทคโนโลยีระดับสากล และไม่มีขีดจำกัดในการออกแบบ

horse racing betting apps
horse racing betting apps
horse racing betting apps
horse racing betting apps
horse racing betting apps

ออกแบบตามมาตรฐานสหรัฐอเมริกา ACI (American Concrete Institute), PCI (Precast/Pre-stressed Concrete Institute, Illinois USA standard) และมาตรฐาน ISO 9001: 2015 

ผนัง Hollow Core เป็นผนังคอนกรีตอัดแรงที่มีรูกลวงด้านใน ทํา ให้สามารถลดต้นทุนค่าก่อสร้างและลดน้ำหนักของโครงสร้างอาคาร นอกจากนี้ รูกลวงด้านในยังทําให้สามารถเจาะรูและซ่อนงานระบบไว้ ภายในแผ่นได้อีกด้วย

คงทน สวยงาม และมีประโยชน์มากมายเทียบกับน้ำหนักแผ่น

สะดวก รวดเร็ว

ผนังสําเร็จรูป VCON Hollow Core สามารถใช้เป็นโครงสร้างผนังนอกอาคารป้องกันความชื้น และมีความเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีกว่าผนังทั่ว ๆ ไปผนังสําเร็จรูป VCON ผลิตสําเร็จจากโรงงาน

Hollow Core สามารถดําเนินการ ขนส่งและติดตั้งหน้างานได้รวดเร็วกว่าผนังระบบอื่น ๆ

Hollow Core สามารถทํางานได้ในทุกสภาพอากาศ ลดปัญหาอุบัติเหตุ ไม่จําเป็นต้องเสียพื้นที่ในการกองเก็บ ผลิตภัณฑ์ผ่านขั้นตอนควบคุมคุณภาพที่สม่ำ เสมอทํา ให้เรารับประกันราคาและมั่นใจในคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกชิ้น

 

horse racing betting apps

ประหยัดพลังงาน

เนื่องจากมวลความร้อนสูงของผนัง คุณสมบัติที่ช่วยให้วัสดุดูดซับ จัดเก็บ และปล่อยความร้อนของ VCON Hollow Core จึงมีความสามารถในการถ่ายโอนความร้อนจํานวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นสิ่งสําคัญยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทําให้อาคารเย็นสบายในฤดูร้อน ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและเพิ่มอายุ การใช้งานของอาคารได้ในระยะยาว เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถหาได้ในวัสดุอื่น

 

การรับแรงแผ่นดินไหว

ทีมวิศวกร มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย เมืองซานดิเอโก้ได้ทดสอบ การเกิดแผ่นดินไหวกับอาคาร ที่ใช้ Hollow Core ผลจากการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า Hollow Core เสียหายน้อยมากในสภาวะแผ่นดินไหวมาก กว่า 50 % ของระดับ 4 ซึ่งไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อโครงสร้าง

 

horse racing betting apps

ความต้านทานต่อไฟ

ผนังสําเร็จรูป VCON Hollow Core มีคุณสมบัติทนไฟได้สูงกว่าวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนา และจํานวนลวดที่ใช้ สามารถป้องกันความร้อน และทนไฟได้ นานถึง 4 ชั่วโมง

 

ลดมลภาวะ รักษาสิ่งแวดล้อม

VCON ให้ความสําคัญกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง เราควบคุมทุกขั้นตอนการผลิต Hollow Core จากโรงงาน การขนส่งติดตั้งที่โครงการ ทําให้ลดผลกระทบของโครงการต่อสิ่งแวดล้อม

 • ลดปริมาณการใช้คอนกรีตและน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญต่อการผลิต
 • ลดพื้นที่ในการกองแผ่น ซึ่งก่อให้เกิดฝุ่น และปัญหาการจราจร
 • ลดปัญหาการเกิดเสียงรบกวน
 • ลดปัญหาแรงงาน ลดต้นทุนการบํารุงรักษาอุปกรณ์

 

ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาต่ำ

ด้วยมาตรฐานควบคุมคุณภาพในการผลิต ผนังสําเร็จรูป VCON Hollow Core สามารถ ป้องกันคราบ การกัดกร่อน สภาพอากาศ รอยขีดข่วน และความเสียหายตามกาลเวลา

แทบจะไม่ต้องมีการบํารุงรักษา ส่งผลให้อาคารคงสภาพเสมือนใหม่อยู่เสมอ

 

ความต้านทานต่อเสียงสูง

ผนังสําเร็จรูป VCON Hollow Core เหนือกว่าตัวเลือกอื่นๆของผนัง โดยสามารถป้องกันปัญหาเสียงรบกวนจากภายนอกได้

ซึ่งคุณสมบัตินี้ เป็นที่ต้องการอย่างมากในอาคาร เช่น โรงเรียน , โกดัง , ห้างสรรพสินค้า และ สํานักงาน

 

horse racing betting apps

เปรียบเทียบระบบผนัง ที่ไม่ใช่ Hollow Core

ระบบก่ออิฐ

 • ความแข็งแรงทนทานน้อยกว่าผนังคอนกรีตสําเร็จรูป Hollow Core
 • ใช้แรงงานจํานวนมาก
 • ต้องฉาบ ควบคุมคุณภาพและต้นทุนก่อสร้างยาก
 • เสี่ยงต่อการร้าวและคุณภาพผิวไม่ได้มาตรฐานจากการใช้ แรงงานฉาบที่ไม่ได้คุณภาพ
 • ไม่สามารถควบคุมระยะเวลาได้ เนื่องจากปัจจัยหลายๆด้าน
horse racing betting apps

ผนังสําเร็จรูปตัน

 • ใช้คอนกรีตมากกว่าผนัง VCON Hollow Core ถึง 30% ทําให้ต้นทุนก่อสร้างสูง การขนส่งติดตั้งยุ่งยาก
 • การขนส่งติดตั้งยุ่งยาก ด้วยชิ้นส่วนมีขนาดใหญ่และน้ำ หนักมาก
 • ไม่แข็งแรงเท่าผนังอัดแรง VCON Hollow Core และต้องยิง sealant
horse racing betting apps

horse racing betting apps
horse racing betting apps
horse racing betting apps
horse racing betting apps
horse racing betting apps

พื้นผิวบนผนัง VCON Hollow Core

 

เพื่อให้จินตนาการของสถาปนิกผู้ออกแบบกลายเป็นชิ้นส่วนอาคารจริง คอนกรีตสําเร็จรูป ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของความแข็งแรง ความทนทาน การประหยัดต้นทุน และความสวยงามของพื้นผิวที่วัสดุอื่นยากจะเทียบได้ ด้วยการผสมผสานของสี แสง พื้นผิว และ ส่วนผสมของวัสดุ ผู้ออกแบบ สามารถเลือกผิวหน้าของผนังคอนกรีตสําเร็จรูปได้ตามต้องการ เพื่ออาคารที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นกว่าอาคารทั่วไป

Textures
horse racing betting apps

Acid Etched

horse racing betting apps

Black Bush-hammered Rib

horse racing betting apps

Bush-hammered Rib

horse racing betting apps

Bush-hammered Rib in Beige

horse racing betting apps

Bush-hammered Rib in Concrete

horse racing betting apps

Concrete Rib

horse racing betting apps

Exposed Aggregate

horse racing betting apps

Polished Rib in Beige

horse racing betting apps

Polished Rib in Concrete

horse racing betting apps

Sand-blasted Rib

horse racing betting apps

Terrazzo Polished

Color
horse racing betting apps

Apple Gum

horse racing betting apps

Autumn

horse racing betting apps

Berries

horse racing betting apps

Brick

horse racing betting apps

Caramel

horse racing betting apps

Chai Latte

horse racing betting apps

Cherry

horse racing betting apps

Galaxy

horse racing betting apps

History

horse racing betting apps

Jet Black

horse racing betting apps

Limestone

horse racing betting apps

Mandarin

horse racing betting apps

Mint Green

horse racing betting apps

Mistletoe

horse racing betting apps

Morning Beach

horse racing betting apps

Olive

horse racing betting apps

Oregon Pine

horse racing betting apps

Quite Pink

horse racing betting apps

Sahara

horse racing betting apps

Tough Sahara

 • ผนัง VCON HOLLOW CORE
 • เปรียบเทียบผนัง VCON HOLLOW CORE และผนังระบบอื่น

 

ความหนามาตรฐาน

11.5 cm

13.5 cm

16.5 cm

21.5 cm

หน้ากว้างมาตรฐาน

1.2 m

1.2 m

1.2 m

1.2 m

ความสูง

1-4 m

4-5.5 m

5.5-7 m

7-12 m

*น้ำหนักต่อตารางเมตร*

180 kg

193 kg

213 kg

267 kg

 

*หมายเหตุ : น้ำหนักแผ่นจากการคํานวณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะและพื้นผิวชิ้นงาน

 

ผนังภายนอกอาคาร

ระบบก่ออิฐ

ผนัง Solid Precast

ผนัง VCON Hollow Core

ความเร็วในการก่อสร้าง

5-10 m2/วัน

50-100 m2/วัน

50-100 m2/วัน/ทีม

ความสูง

3 m

4 m

12 m

ความหนา

10 cm

10-20 cm

11.5-21.5 cm

กำลังอัด

20-35 ksc

350 ksc

400 ksc

การทนไฟ

0.5-2 h

2 h

2-4 h

น้ำหนักผนังหนา 10 cm

180 kg/m2

240 kg/m2

180 kg/m2

 

คำถามที่พบบ่อย

 

VCON ใช้มาตรฐานอะไรในการควบคุมการผลิต Hollow Core Wall Panel?

VCON ผลิต Hollow Core Wall Panel ตามมาตรฐาน ACI และ PCI สหรัฐอเมริกา

VCON มีบริการด้านใดบ้าง?

มีการบริการครบทั้งระบบ โดยมี โรงงานผลิต การขนส่ง และรับติดตั้ง โดยผ่านมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ PCI สหรัฐอเมริกา

Hollow Core Wall Panel สามารถผลิต span ได้ยาวสุดกี่เมตร?

Hollow Core Wall Panel ของ VCON สามารถผลิตได้ยาวสุด 12 m ที่ความหนา 21.5 cm.

Hollow Core Wall Panel มีผลิตที่ความหนาเท่าไหร่บ้าง?

ทาง VCON สามารถผลิตความหนาได้ที่ 11.5, 13.5, 16.5, 21.5 cm. โดยความหนาที่หลากหลาย สามารถรองรับการออกแบบความสูงของผนังได้ตามที่ลูกค้าต้องการและราคาที่เหมาะสม

VCON มีบริการจัด Shop Drawing ด้วยหรือไม่?

ทาง VCON มีทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญ บริการทั้งออกแบบและจัด Shop Drawing ให้ทางลูกค้า

VCON บริการติดตั้งสินค้าให้ด้วยหรือไม่?

VCON มีทีมงานติดตั้งที่มีประสบการณ์กว่า 50 ปี และรถขนส่ง, เครน เป็นของบริษัทเอง จึงทำให้สามารถ ให้บริการและควบคุณภาพและเวลาได้อย่างดีเยี่ยม

แผ่นพื้น VCON ใช้ลวดชนิดใดในการผลิต?

VCON ใช้ลวดทั้งแบบ PC wire และ PC stand เพื่อให้มีตัวเลือก ที่เหมาะสมสำหรับงานลูกค้า

มีบริการบากแผ่นเพื่อเข้ามุมเสาหรือทำช่องเปิดแผ่นผนังหรือไม่?

VCON มีบริการบากแผ่นและทำช่องเปิดจากโรงงาน เพื่อให้สินค้าถึงหน้างานแล้วพร้อมติดตั้งทันที

ข้อดีของผนัง Hollow Core เทียบกับ Pre-cast ตัน

- Hollow Core Wall Panel มีน้ำหนักเบากว่า Pre-cast ตัน

- Hollow Core Wall Panel สามารถช่วยลดน้ำหนักโครงสร้างได้ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า

- Hollow Core Wall Panel สามารถติดตั้งได้ไวกว่า Pre-cast 100 m2/ทีม/วัน โดยสามารถเพิ่มทีมและอุปกรณ์ติดตั้งได้เมื่อต้องการเร่งงาน

- ด้วยคุณสมบัติรูกลวงของ Hollow Core Wall Panel สามารถกันเสียง และลดอุณภูมิภายในได้ดีกว่า Pre-cast ตัน

VCON มีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ไหนบ้าง?

VCON มีโรงงานผลิตในประเทศไทย 5 โรงงาน และ ต่างประเทศ 1 โรงงาน สามารถสั่งผลิตที่โรงงานที่ใกล้ลูกค้ามากที่สุดได้ทันที  

             1) โรงงานนครปฐม I ตั้งอยู่ที่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

             2) โรงงานนครปฐม II ตั้งอยู่ที่ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

             3) โรงงานปทุมธานี ตั้งอยู่ที่ อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

             4) โรงงานชลบุรี ตั้งอยู่ที่ อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

             5) โรงงานพิษณุโลก ตั้งอยู่ที่ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

             6) Cambodia Factory ตั้งอยู่ที่ เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา